jansurajya

Articles

श्री तात्यासाहेब कोरे सहकारी दूध साखर वाहतूक संघ 

वाहतूक क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था, टायर रिमोल्डींग युनिट, रोप-वे प्रकल्प, आदी

 

मा. श्री. विनय कोरे (सावकर)

savkar

संस्थापक अध्यक्ष जनसुराज्य शक्ती पक्ष - वारणा उद्योग समूहाचे माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्वोच्च दरडोई उत्त्पन्न असणारा परिसर ...!

 अधिक माहिती