jansurajya

Articles

सावित्री महिला औद्योगिक सहकारी संस्था 

महिलांकडून चालाविली जाणारी, प्लास्टिक /तत्सम वस्तूंचे उत्पादन करणारी संस्था  

 

मा. श्री. विनय कोरे (सावकर)

savkar

संस्थापक अध्यक्ष जनसुराज्य शक्ती पक्ष - वारणा उद्योग समूहाचे माध्यमातून ग्रामीण भागातील सर्वोच्च दरडोई उत्त्पन्न असणारा परिसर ...!

 अधिक माहिती